سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
مشک عطرى است نیکو . بردن آن آسان و بوى خوش آن پرورنده دماغ انسان . [نهج البلاغه]